Moje Blog

Adwokat Szczytno

Wynagrodzenie

Ile zapłacę za pomoc prawną?

Wysokość wynagrodzenia za wszystkie świadczenia prawne jest ustalana indywidualnie z każdym klientem, a jego wysokość zależy od nakładu pracy, złożoności i skomplikowania problemu prawnego, czasu trwania sprawy i rodzaju współpracy.

Z uwagi na różnorodny charakter spraw i stanów faktycznych nie mogę podać cennika, w którym wyczerpująco wskazałabym stawki za prowadzenie danej kategorii spraw. Natomiast przypominam, że zwrócenie się z zapytaniem o wycenę sprawy jest bezpłatne i do tego Państwa zachęcam.

Przed przyjęciem sprawy do prowadzenia dokonam analizy problemu prawnego, oceniając zarówno niezbędne koszty, jak i szanse na osiągnięcie zamierzonego celu. Jednym z priorytetów mojej Kancelarii jest przejrzystość działań, w szczególności w zakresie ustalania wysokości wynagrodzenia. Taki schemat działania gwarantuje bezkonfliktową i pomyślną współpracę w toku prowadzenia Państwa sprawy.

Wysokość wynagrodzenia w szczególności będzie uzależniona od zakresu powierzonej mi pracy. W ramach moich usług udzielam porad prawnych, sporządzam i opiniuję pisma procesowe, umowy oraz inne dokumenty, a także reprezentuję klientów w toku całego postępowania przed wszystkimi sądami oraz organami administracji publicznej w Polsce.

Czym sprawa bardziej skomplikowana, tym w naturalny sposób wysokość mojego wynagrodzenia będzie wyższa.

Przewiduję możliwość rozłożenia mojego wynagrodzenia na raty.

Doświadczacie Państwo problemów prawnych?

Zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką w Szczytnie. Do Państwa dyspozycji pozostawiam numer telefonu oraz adres e-mail.