Moje Blog

Adwokat Szczytno
Adwokat Szczytno

KANCELARIA ADWOKACKA – ADWOKAT SZCZYTNO

Adwokat Szczytno - adrianna banet

Adwokat Szczytno – nazywam się Adrianna Banet i jestem adwokatem wpisanym na listę adwokatów Olsztyńskiej Izby Adwokackiej w Olsztynie. Praktyczną naukę zawodu rozpoczęłam już podczas studiów, m.in. odbywając kilkumiesięczny staż w jednej z renomowanych Kancelarii Adwokackich w Szczecinie, czy też będąc członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.

Od blisko 10 lat samodzielnie wykonuję zawód adwokata. Pomoc prawną kieruję do Klientów indywidualnych, ale również podmiotów gospodarczych. W mojej pracy dążę do tego, aby świadczone przeze mnie usługi oparte były na zdobytej wiedzy, uczciwości i szacunku wobec Klienta. Wykonując zawód adwokata największe znaczenie ma dla mnie profesjonalizm, tajemnica zawodowa, zaangażowanie i empatyczna komunikacja z Klientem.

Jako adwokat praktykujący w mieście Szczytno jestem zaangażowana w świadczenie pomocy prawnej pro bono w ramach organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką – Dni Bezpłatnych Porad Adwokackich. Pomoc prawną świadczę głównie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Adwokat Szczytno

Zawsze z dużym zaangażowaniem i determinacją udzielam pomocy prawnej. Każda sprawa jest dla mnie tak samo istotna, ponieważ mam świadomość, że problem prawny generuje dyskomfort w Państwa życiu, a ewentualny brak reakcji może pociągać za sobą negatywne skutki prawne. Moim zadaniem jest zatem udzielenie Państwu możliwe skutecznego i szybkiego wsparcia prawnego – z dochowaniem zasad należytej staranności zawodowej.

Z dużą uwagą wysłucham Państwa wersji wydarzeń. Następnie przeanalizuję dokumenty i przedstawię Państwu możliwe scenariusze działania – z wyszczególnieniem tych, które w mojej ocenie będą najbardziej korzystne i obarczone najmniejszym ryzykiem. Jednocześnie przedstawię zasady współpracy z moją Kancelarią Adwokacką w Szczytnie – łącznie z modelami wynagrodzenia za moje usługi.

Mam świadomość, że wizyta w Kancelarii Adwokackiej w Szczytnie nie należy do najprzyjemniejszych. Rozmowa o problemie zwykle intensyfikuje negatywne emocje i generuje dyskomfort. Nigdy nie oceniam swoich Klientów i staram się, aby wizyta przebiegała w miłej i profesjonalnej atmosferze. Jestem tutaj po to, aby zająć się Państwa sprawami – odciążając w ten sposób Państwa od konieczności samodzielnego rozwiązywania problemów prawnych. Jako adwokat Szczytno zadbam o Państwa bezpieczeństwo prawne.

Jeżeli zatem doświadczacie Państwo problemów prawnych, ale jeszcze nie podjęliście decyzji o wyborze adwokata w Szczytnie – zapraszam do zapoznania się z moją notką biograficzną. Zawód adwokata wykonuję już od ponad 10 lat i w tym czasie zdobyłam niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby świadczyć usługi prawne na najwyższym możliwym poziomie – w Szczytnie i innych miastach w Polsce.

Zakres usług - Adwokat Szczytno

Profesjonalna i rzetelna pomoc prawna w Szczytnie i okolicach – adwokat Szczytno.

Świadczę usługi z zakresu prawa rodzinnego, prawa karnego, prawa cywilnego, prawa spadkowego oraz prawa pracy. Nadto udzielam podstawowego wsparcia prawnego w formie porad prawnych. Jeżeli Państwa problem prawny zawiera się w zakresie wyżej wskazanych dziedzin prawa, to najpewniej będę mogła podjąć się prowadzenia Państwa sprawy.

Niektóre problemy prawne mogą wywoływać skutki na gruncie wielu dziedzin prawa. Prawo działa jak „system naczyń połączonych” – na przykład popełnienie przestępstwa, jakkolwiek wywołuje skutki w obszarze prawa karnego, tak może implikować negatywne konsekwencje prawne w innych dziedzinach prawa – chociażby w zakresie konieczności naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody (odpowiedzialność deliktowa opisana w Kodeksie cywilnym).

Dla mnie jako adwokata ze Szczytna kluczowe znaczenie ma udzielenie kompleksowej pomocy prawnej. Analizuję każdy aspekt Państwa sprawy, w szczególności przez pryzmat konsekwencji w różnych obszarach, a następnie wdrażam działania, które mają wyeliminować lub zminimalizować negatywne skutki prawne. Nic nie pozostawię przypadkowi.

Przygotowuję i opiniuję dokumenty, udzielam porady prawnych i sporządzam opinie prawne, biorę udział w negocjacjach, a przede wszystkim zapewnię fachową reprezentację przed organami ścigania (Policją i Prokuraturą), Sądami i organami administracji publicznej.

Jeżeli chcecie Państwo zapoznać się z opisem poszczególnych specjalizacji – zapraszam do kliknięcia w przycisk „WIĘCEJ”. Zostaniecie Państwo wówczas przeniesieni na podstronę „USŁUGI”, na której w sposób szczegółowy opisałam moje obszary praktyki. W razie dodatkowych pytań w tym zakresie – zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką w Szczytnie. Wstępnie przeanalizuję Państwa sprawę i odpowiem Państwu, czy podejmę się jej prowadzenia.

Telefon: +48 606-134-604

Email: adriannabanet@gmail.com

Prawo rodzinne

Prawo karne

Prawo cywilne

Prawo spadkowe

Prawo pracy

Porady prawne

Adwokat Szczytno

POMOC PRAWNA ADWOKATA – ADWOKAT SZCZYTNO

Jak się przygotować?

Moim zadaniem jako adwokata jest udzielenie Państwu szybkiej i skutecznej pomocy prawnej. Żeby tak się stało, musicie Państwo w odpowiedni sposób przygotować się do spotkania w mojej Kancelarii. Na podstawie fragmentarycznego stanu faktycznego nie będę w stanie udzielić Państwu właściwego wsparcia prawnego.

W pierwszym rzędzie muszę poznać wszystkie okoliczności Państwa sprawy. W związku z powyższym powinniście Państwo usystematyzować sobie (a najlepiej wypisać) wszystkie istotne fakty i przynieść całą posiadaną dokumentację.

Dzięki temu będę w stanie udzielić Państwu kompleksowego i rzetelnego wsparcia prawnego – już w zasadzie na pierwszym spotkaniu w Kancelarii. Zapraszam również na mój profil w Google.

Doświadczacie Państwo problemów prawnych?

Zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką w Szczytnie. Do Państwa dyspozycji pozostawiam numer telefonu oraz adres e-mail.